hamid

دی ۱۰, ۱۳۹۷

فرصت های طلایی که در دوران رکود سازمانتان را متحول میکند

فرصت های طلایی که در دوران رکود سازمانتان را متحول میکند فرصتهاى نهفته در ركود : ١-رقباى كاذب از صحنه كنار ميروند. ٢-رقباى بزرگ متواضع و […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷

آشنایی با مبحث ارتینگ